Co grozi nastolatkom przyłapanym na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym?

Alkohol może być sprzedawany osobom, które ukończyły 18 rok życia. Niestety często osoby niepełnoletnie znajdują sposób, aby go zakupić wykorzystując tutaj starszych kolegów bądź też dowód tymczasowy. Niestety również sprzedawcy nie sprawdzają dowodu tożsamości, czego konsekwencją jest kara finansowa bądź też cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. Jednak w dzisiejszym tekście zajmiemy się konsekwencjami, jakie grożą osobom nieletnim za picie alkoholu w miejscu publicznym. Warto wiedzieć, że akty demoralizacji rozpatrywane są w ramach sprawy w sądzie dla nieletnich.

Picie alkoholu przez nieletnich – częsty problem

Jak pokazują statystyki coraz młodsze dzieci sięgają po alkohol. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, począwszy od presji rówieśniczej, chęci spróbowania, aż po ucieczkę od problemów rodzinnych. Jak powszechnie wiadomo alkohol negatywnie wpływa na zdrowie u osób dorosłych, nie wspominając już jak destrukcyjny wpływ ma na zdrowie dzieci. Ponadto trzeba też wiedzieć, że picie alkoholu przez nieletnich jest karalne, zatem gdy dojdzie do takiej sytuacji to zarówno dziecko, jak i jego rodzice mogą ponieść surowe konsekwencje. Każda osoba dorosła, która widzi nieletnich spożywających alkohol w miejscu publicznym zobowiązana jest do wezwania straży miejskiej bądź też policji. W takiej sytuacji nieletni przyłapany na piciu alkoholu może być zabrany na komendę, gdzie rodzice bądź opiekunowie prawni będą musieli go odebrać bądź też policja lub straż dziecka może odwieźć nieletniego do domu co wcale nie oznacza zakończenia sprawy.

Konsekwencje prawne młodzieży za picie alkoholu w miejscu publicznym

Na samym początku warto wiedzieć, że konsekwencje prawne dotyczące młodzieży regulują zapisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Picie alkoholu jest przejawem demoralizacji. Zatem osobą nieletnią w tym przypadku jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Za akty demoralizacji uznaje się niedostosowanie społeczne i w takiej sytuacji odbywa się sprawa w sądzie o demoralizację. Sąd przyjmuje, że osoba nieletnia nie do końca zdaje sobie sprawę ze swojego postępowania i w dużej mierze za jej czyny odpowiadają rodzice. Dlatego sąd rodzinny bada czy są oni wydolni wychowawczo, gdyż musi jasno znaleźć przyczynę, dlaczego doszło do aktu demoralizacji.

Co grozi nieletniemu za picie alkoholu w miejscu publicznym?

Osoby nieletnie również mogą ponosić karę za swoje czyny. Jeżeli picie alkoholu jest aktem jednorazowym to zazwyczaj dochodzi do upomnienia dziecka. Również rodzice mogą być zobligowani do zwracania jeszcze większej uwagi na dziecko, aby ponownie nie doszło do takiej sytuacji. Za błędy dziecka mogą być ukarani rodzice. Wtedy otrzymują oni karę finansową. Jednak zdarzają się sytuacje, że takie akty demoralizacji powtarzają się bardzo często, a dziecko popada w nałóg, co wymaga zastosowania specjalnych środków. Oczywiście najważniejsze jest dobro nieletniego, zatem zostaje on bezpośrednio skierowany na leczenie odwykowe. W takiej sytuacji sąd może przyjąć, że rodzice są niewydolni wychowawczo, dlatego mogą oni ponieść konsekwencje już nie tylko finansowe, ale również otrzymać kuratora. Ostatecznością jest tutaj pozbawienie ich praw rodzicielskich i skierowanie małoletniego do rodziny zastępczej bądź też domu dziecka.

Picie alkoholu może doprowadzić do sprawy karnej

Picie alkoholu może wyzwalać agresję. Niestety młodzi ludzie są na to bardzo podatni i czasami nie zdają sobie sprawy, jak alkohol wpływa na ich zachowanie. Podczas picia mogą popełniać oni cięższe przestępstwa, a takie sprawy nie będą już odbywały się tylko w sądzie rodzinnym i miały charakteru niedostosowania do norm społecznych lecz będą miały znamiona przestępstwa i mogą odbywać się w ramach postępowania karnego.

Picie alkoholu przez małoletnich jest zabronione. Młody człowiek, który zostanie przyłapany na spożywaniu alkoholu musi liczyć się z konsekwencjami, że odbędzie się sprawa w sądzie dla nieletnich (więcej informacji LINK ) i zarówno on jak i jego rodzice mogą otrzymać karę. Warto również pamiętać, że alkohol źle wpływa na zdrowie i rozwój młodego człowieka.