Pomoce i sprzęt do integracji sensorycznej w szkole

Lata przedszkolne i wczesnoszkolne to doskonały czas do stymulowania integracji sensorycznej dziecka a także czas, kiedy możemy rozpoznać pierwsze trudności i deficyty w tym kontekście. W pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej warto stosować się do kilku cennych wskazówek, które zamieszczamy poniżej. Podamy także przykłady pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać podczas zajęć.

Integracja sensoryczna w szkole – wskazówki i inspiracje

Dziecko posiadające zaburzenia integracji sensorycznej w szkole wymaga większej dozy wyrozumiałości, a przede wszystkim świadomości nauczyciela. Czasem zachowania agresywne, problemy z koncentracją czy niewspółmierne do sytuacji reakcje nie wynikają ze złośliwości i charakteru, a właśnie z zaburzeń prawidłowego przetwarzania bodźców z otoczenia. Wówczas warto umieć rozpoznać powód takiego zachowania i postarać się stworzyć warunki nauki, które zaspokoją potrzeby dziecka w tym zakresie. O to kilka przykładów takich działań:

– dziecko posiadające nadwrażliwość wzrokową lub słuchową może w trakcie lekcji potrzebować odciąć się od nadmiaru bodźców, na przykład w osobnym, zaciemnionym miejscu lub dzięki słuchawkom wyciszającym. Podobnie dziecko posiadające nadwrażliwość na dotyk może potrzebować odizolowania od grupy, aby poczuć się bezpiecznie. Warto zapewnić mu takie możliwości i jasno określić zasady korzystania z nich. Jednocześnie nadwrażliwość na dotyk może zaowocować brakiem chęci do wykonywania niektórych prac plastycznych, wymagających manipulowania przedmiotami o nietypowych fakturach. Wówczas należy okazać wyrozumiałość i nie przymuszać podopiecznego do realizacji zadania,

– z kolei dzieci poszukujące większej ilości bodźców, na przykład dotykowych, ucieszą się z kącika, gdzie znajdą przedmioty o zróżnicowanych kształtach, miękkie lub twarde, elastyczne i sztywne. Podopieczni potrzebujący dodatkowych wrażeń proprioceptywnych z pewnością odnajdą się w grupowych zabawach obejmujących siłowanie, turlanie czy przepychanie,

– w kontekście przebiegu zajęć warto pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze należy zadbać o cykliczne przerwy między zajęciami i wprowadzenie w ich trakcie zabaw ruchowych. Umożliwi to rozładowanie nagromadzonego napięcia, zniweluje stres i odciąży umysł. Po drugie działanie według określonego planu zajęć czy harmonogramu daje poczucie bezpieczeństwa. Wszelkie zmiany nie powinny odbywać się z zaskoczenia, aby nie wywoływać dodatkowego stresu,

– jakie cele i założenia towarzyszą prowadzeniu zajęć wspomagających integrację sensoryczną w szkole? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w pracy z dziećmi z takimi zaburzeniami należy regularnie upewniać się, czy dziecko słyszy nauczyciela i rozumie treści, które są mu przekazywane. Jednocześnie podstawowym założeniem stymulowania integracji sensorycznej w szkole jest wydłużanie okresu skupienia dziecka oraz stopniowe doprowadzania do coraz większej jego samodzielności podczas realizacji zadań.

Pomoce do integracji sensorycznej

Szeroka oferta pomocy i zabawek sensorycznych zawiera zarówno te najprostsze, jak piłki z wypustkami czy gniotki, po bardziej zaawansowane technologicznie. Bogactwo faktur, kolorów i dźwięków ma spowodować, że informacje otrzymywane z otoczenia będą łatwiejsze do analizowania i przyporządkowania. Świecące klocki i mebelki, dywany sensoryczne czy równoważnie mają za zadanie stymulować zmysły, bawić i angażować do aktywności. Doskonałą pomocą do integracji sensorycznej w szkole jest również podłoga interaktywna Magiczny Dywan onEVO. To dzięki niemu dzieci mają możliwość wejścia w rozszerzoną rzeczywistość, precyzyjnie dopasowaną do ich potrzeb i możliwości. Urządzenie oferuje wiele gier o różnych poziomach trudności, które przedstawiają zagadnienia i zadania stymulujące integrację sensoryczną dziecka na każdym etapie rozwoju. Dzięki nim uczy się ono przetwarzać i porządkować bodźce w jednoczesnym poczuciu satysfakcji, pewności siebie i świadomości swojej sprawczości, usprawniając zarówno ciało jak i umysł.