Co warto wiedzieć o leasingu pracowniczym?

Leasing pracowniczy jest formą wypożyczenia ludzi poprzez jednego właściciela innemu na pewny czas czy do realizacji danego działania. Z inicjatywy pracodawcy oraz za zgodą pracownika może dotrzeć do udzielenia urlopu bezpłatnego w celu robienia pracy u odmiennego pracodawcy. Z inicjatywy pracodawcy oraz za zgodą pracownika może dotrzeć do udzielenia wypoczynku bezpłatnego w celu robienia pracy u odmiennego pracodawcy – leasing pracowniczy. Polega on na wynajęciu pracowników odmiennej spółce (spółkom) na pewny czas czy do realizacji danego działania.

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing dobrze kojarzy się z finansowaniem pojazdów, maszyn lub nieruchomości. Natomiast ma własne nowe oblicze w postaci pracowniczej nazywanej też osobową. Polega on na „wynajęciu” pracownika poprzez spółkę, w jakiej jest on zatrudniony odmiennej spółce na pewny czas czy do realizacji określonego zlecenia. Dokładnie ujmując spółka kieruje własnego pracownika – jeżeli wyrazi on na to zgodę – do odmiennego pracodawcy. Należałoby zaznaczyć, iż leasing nie będzie akceptowalny, jeżeli pracownik nie wyrazi na niego zgody.

Leasing pracowników – reguły

Realizując pracę na rzecz innego pracodawcy, podlegasz ubezpieczeniom społecznym, pomimo iż stosunek pracy z poprzednim zatrudniającym jest zawieszony. Płatnikiem składek jest spółka, w jakiej działasz w okresie urlopu bezpłatnego. Masz prawo do zasiłku chorobowego, jednorazowego zadośćuczynienia za wypadek przy pracy itd. Po skończeniu wypoczynku powracasz do pracy w spółce, w jakiej byłeś zatrudniony.

Tego typu porozumienie winno przede wszystkim wskazywać długość wypoczynku, w trakcie jakiego własny pracownik będzie pełnił obowiązki dla odmiennej organizacji, jednak też musi dobrze określać, jaki dokładnie typ pracy będzie robiony oraz jakie wynagrodzenie pracownik za nią uzyska. Winno zostać też ustalone miejsce, jakie „wypożyczona” osoba będzie zajmowała. Co prawda nie istnieją żadne szczególne, określone w kodeksie pracy warunki odnośnie do tego, jak takie porozumienie ma brzmieć, istotne jest natomiast, aby zostało zawarte na piśmie

Jak zawrzeć dobrą umowę?

Leasing pracowniczy sprowadza się do stosowania w działalności przedsiębiorstwa pracowników odmiennej spółki. Ową odmienną spółką jest agencja pracy tymczasowej. To ona jest pracodawcą osoby robiącej pracę na rzecz przedsiębiorstwa. Agencje zatrudnienia zdobywają innych pracowników wszystkimi dostępnymi środkami, szczególnie poprzez ogłoszenia.