Czy zbiorniki na paliwa podlegają gwarancji?

Czy zbiorniki na paliwa podlegają gwarancji

Zbiorniki na paliwo powinny charakteryzować się przede wszystkim szczelnością i spełniać pewne normy przed dopuszczeniem ich do eksploatacji. Wiele firm zajmujących się ich sprzedażą udziela gwarancji swoim klientom. Do usług dostawców zbiorników należy nie tylko ich dystrybucja, ale także montaż, serwis i naprawa w razie zaistnienia takiej konieczności.

Przechowywanie paliwa w zbiornikach

Zbiorniki na oleje napędowe wykorzystywane są w wielu branżach. Korzystają z nich zarówno wielkie zakłady przemysłowe, jak i gospodarstwa rolne, firmy spedycyjne, budowlane czy kurierskie. Zbiorniki na paliwo pozwalają na gromadzenie olejów napędowych w bezpiecznym miejscu na własny użytek. Nie ma sprecyzowanych wymogów dotyczących sposobu przechowywania paliwa, jednak z racji tego, że należą one do grupy substancji niebezpiecznych, powinny być składowane w szczelnych zbiornikach.

Gromadzenie olejów napędowych przy zakładzie przemysłowym czy w gospodarstwach rolnych jest oczywiście bardzo ekonomiczne, lecz ryzykowne. Jeśli już zdecydujesz się na taki krok, musisz zadbać, aby zakupiony zbiornik miał odpowiednie parametry i był przeznaczony do tego celu. Ważna jest także jego pojemność. W gospodarstwie rolnym sprawdzi się na przykład zbiornik o pojemności 330 litrów oferowany przez firmę MiM Zbiorniki. W zakładzie przemysłowym trzeba będzie zadbać natomiast o znacznie większą beczkę. Można wybrać zarówno wersję tradycyjną, jak i mobilną.

Gwarancja na zbiorniki

Wiele firm oferujących sprzedaż zbiorników na paliwo udziela także gwarancji na ich szczelność. Może ona wynosić max 10 lat na zbiorniki dwupłaszczowe i 5 lat na jednopłaszczowe. Kupując nowy zbiornik od sprawdzonego dostawcy, możesz otrzymać także:

  • poświadczenie UDT,
  • gwarancję na szczelność,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zanim zdecydujesz się na konkretny zbiornik, warto przeliczyć, ile paliwa zużywasz w danym sezonie. Dla zbiorników o pojemności poniżej 5000 litrów nie jest bowiem wymagana kontrola Urzędu Dozoru Technicznego. Warto także zadbać o właściwy dobór pozostałych elementów, takich jak pompa czy przewody.

Aby zbiornik sprawdzał się jak najlepiej, podłoże pod jego posadowienie musi być właściwie przygotowane. Chodzi tu przede wszystkim o odległość od innych obiektów, takich jak dom, budynki gospodarcze, studnia czy ogrodzenie. Dzięki właściwemu korzystaniu ze zbiornika unikniesz jego uszkodzeń, a tym samym wymiany na nowy czy naprawy. Oczywiście zawsze możesz skorzystać z udzielonej przez sprzedawcę gwarancji na zbiornik lub serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.