Na czym polega leasing aut używanych?

Podstawą zawierania umów leasingowych są przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Jak powinna wyglądać umowa leasingowa, gdy przedmiotem leasingu jest używane auto?

Istota umowy leasingu

Zgodnie z art. 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się w zakresie swojej działalności gospodarczej nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, a następnie oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Korzystający z kolei zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Przedmiotem leasingu może być m.in. samochód, w tym auto używane. Kodeks cywilny nie ogranicza możliwości leasingowania pojazdów używanych.

Najważniejsze informacje dotyczące leasingu samochodów używanych

Leasing aut używanych wymaga, aby firma leasingowa kupiła od sprawdzonego sprzedającego, np. dealera lub komisu, auto kilkuletnie, najlepiej w dobrym stanie technicznym. Stan ten może być wyceniany przez rzeczoznawcę.

Jak wskazuje serwis https://www.uzywanejaknowe.pl/, który także ma w ofercie leasing na samochody używane, przede wszystkim to firmy, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mogą skorzystać z leasingu jako formy finansowania auta używanego. Procedura zawarcia umowy leasingowej jest uproszczona i nie wymaga składania tylu dokumentów jak w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy.

Niektóre firmy leasingowe mają w swojej ofercie leasing samochodów używanych, inne leasingują tylko nowe pojazdy. Przed zgłoszeniem się do leasingodawcy warto to sprawdzić. Maksymalny wiek pojazdu ustalany jest przez każdą z firm leasingowych, ale większość leasingodawców finansuje samochody maksymalnie 4-6-letnie, w dobrym stanie technicznym. Tak naprawdę auta starsze niż 6 lat trudno jest wziąć w leasing na dobrych warunkach, choć nie jest to niemożliwe.