Bezpieczeństwo linii produkcyjnych

Aktualnie można zauważyć mocny trend w firmach produkcyjnych w kierunku automatyzacji produkcji. Automatyka przemysłowa i jej zastosowanie pozwala na osiągnięcie dużej powtarzalności procesów produkcyjnych i technologicznych. Dodatkowo pozwala na poprawę kontroli jakości i obniżenie kosztów produkcji poprzez wyeliminowanie czynnika ludzkiego i rosnących kosztów pracy.

W czasach, kiedy wiek produkcyjny osiąga pokolenie niżu demograficznego, a co za tym idzie braków kadrowych na rynku pracy, należy oczekiwać zwiększenia udziału robotów i automatyki przemysłowej w produkcji w wielu branżach. Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań niesie jednak za sobą nowe zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

Nowe zagrożenia występują w obszarze współpracy człowieka z maszyną/robotem. Dlatego już na etapie prac projektowych, należy przeprowadzić tzw. analizę ryzyka i ocenę zagrożeń. Analizę ryzyka na projektantach i producencie maszyny wymusza Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Linie produkcyjne oraz maszyny spełniające wymagania tej dyrektywy mogą być oznaczone znakiem CE i tylko takie maszyny mogą zostać dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej.

Firmy, które zajmują się budową linii produkcyjnych dbają o bezpieczeństwo operatorów już na etapie tworzenia jej projektu. Analiza ryzyka obejmuje szereg usystematyzowanych działań, które mają na celu ewaluacje ryzyka, a w razie konieczności jego obniżenie do akceptowalnego poziomu.

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo pracowników to priorytet, dlatego firmy budujące linie produkcyjne i technologiczne szukają coraz bezpieczniejszych rozwiązań i współpracują z klientem już na etapie projektu.