Drony w energetyce i budownictwie

usługi dronem na budowie
Rozwój technologii bezzałogowych dronów umożliwia znalezienie dla tego typu rozwiązań coraz nowszych zastosowań.

Drony wielu osobom wciąż kojarzą się jedynie z zabawkami, ale ich komercyjne wykorzystanie jest coraz szersze. Usługi dronem są niezwykle cenne między innymi w energetyce i budownictwie. W jaki sposób wykorzystuje się bezzałogowe statki powietrzne? Jakie problemy pomagają rozwiązywać? Sprawdź!

Pomiary dronem i analiza terenu inwestycji

Drony w budownictwie i energetyce są coraz częściej wykorzystywane między innymi na wstępnych etapach inwestycji. Mogą znacząco przyspieszać i ułatwiać realizację prac, które – przy wykorzystaniu tradycyjnych metod – często są żmudne i długotrwałe. Są niezastąpione na przykład przy inwestycjach planowanych na trudno dostępnych terenach – wszędzie tam, gdzie występują na przykład:

  • zróżnicowane ukształtowanie terenu,
  • obfita wegetacja,
  • tereny podmokłe,
  • gęsta zabudowa,
  • rozmaite przeszkody (np. cieki wodne).

Dron z łatwością dotrze wszędzie tam, gdzie trudno dojechać lub dojść, ułatwiając przeprowadzenie wizji lokalnej i analizy terenu. Pozwala to zebrać wszystkie niezbędne dane do projektu inwestycji oraz wykonania planu realizacji prac. Usługi dronem pozwalają między innymi na:

  • ocenę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych,
  • przeprowadzanie inspekcji budynków,
  • wykrywanie obszarów niezabezpieczonych,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji architektonicznych.

Co więcej, realizować można również pomiary dronem i tworzyć mapy według pozyskanych z niego danych. Dotyczy to również miejsc niedostępnych i niebezpiecznych. Ortofotomapa z drona to niezwykle przydatne, szczegółowe opracowanie wykorzystywane w pracach planistycznych i projektowych.

Inspekcje dronem

Usługi dronem bardzo często dotyczą też inspekcji. Ma to szerokie zastosowanie przede wszystkim w elektroenergetyce. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym można z łatwością skontrolować stan linii napowietrznych bez konieczności realizacji prac na wysokościach z udziałem ludzi. Jest to rozwiązanie przede wszystkim znacznie bezpieczniejsze, ale również tańsze. Oględziny i inspekcje dronem nie wymagają wyłączania napięcia w sieci, dzięki czemu są bezproblemowe. Tego typu nowoczesne metody świetnie nadają się również do kontroli pracy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. farmy wiatrowe), ułatwiając kontrolę stanu ich elementów i przeprowadzenie standardowych przeglądów, niezależnie od ich lokalizacji.

 Inspekcje dronem – inspekcja linii elektroenergetycznej
Dzięki dronom przeprowadzanie inspekcji linii elektroenergetycznych jest znacznie łatwiejsze, tańsze i bezpieczniejsze.

Drony w budownictwie i elektroenergetyce – pozostałe zastosowania

Powyższe przykłady to jednak nie wszystkie zastosowania, w których realizowane są usługi dronem. Bezzałogowe statki powietrzne są wykorzystanie równie na przykład podczas prac budowlanych do kontroli ich postępu i sporządzania stosownej dokumentacji. Na popularności zyskuje także termowizja dronem. Dzięki specjalnym kamerom można łatwo zidentyfikować na przykład miejsca w budynku odpowiadające za największe straty ciepła lub sprawdzić skuteczność zastosowanej termoizolacji.

W elektroenergetyce można je wykorzystać między innymi do instalacji markerów, odstraszaczy ptaków i flag ostrzegawczych na liniach napowietrznych, a także do rozciągania linki wstępnej pomiędzy słupami podczas budowy nowych linii, szczególnie na trudno dostępnych terenach. Jak widać, usługi dronem przydają się w bardzo wielu sytuacjach, a ich znaczenie najprawdopodobniej będzie rosło.