Jak przebiega recykling plastiku?

Jak przebiega recykling plastiku?

Plastik jest wszechobecny w naszych domach. Znajdziemy go w wielu akcesoriach kuchennych czy  telefonach komórkowych, obudowie sprzętu AGD i komputerowego, a także w naszych łazienkach i sypialniach. W zasadzie gdziekolwiek nie pójdziemy, zakupy zapakują nam w plastik. Z tego względu jego recykling jest tak ważny. Jak zatem wygląda proces powtórnego przetworzenia plastiku? O tym dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest plastik?

Terminem plastik określamy potocznie różne rodzaje tworzyw sztucznych inaczej zwanych tworzywami polimerowymi. Są one szeroko stosowane we wszystkich dziedzinach gospodarki ze względu na ich wszechstronne zastosowanie. Jednak z racji tego, że są to tworzywa syntetyczne, nie ulegają one biodegradacji i albo się je składuje czy spala, albo powtórnie przetwarza. Ta ostatnia, najbardziej przyjazna do środowiska naturalnego metoda, jest coraz szerzej stosowana. Warto wiedzieć, że nie każdy rodzaj plastiku może zostać poddany recyklingowi. Nadają się do tego głównie takie tworzywa, jak: PE, PP, PS, PET oraz PCV.

Na czym polega proces powtórnego przetworzenia plastiku?

Przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych muszą najpierw zostać posortowane. Sortowaniem i przetwórstwem plastiku zajmuje się wiele firm, jak np. zakład recyklingu plastiku Eldorado Plast. Generalnie wyróżnia się trzy metody odzyskiwania tworzyw sztucznych, tj.: metodę mechaniczną, termiczną i chemiczną. Pierwsza z nich polega na tym, że tworzywa sztuczne dzieli się na grupy wg materiału, z jakiego zostały wytworzone, następnie poddaje oczyszczeniu, a w dalszej kolejności rozdrobnieniu. Kolejny etap polega na regranulacji tworzyw sztucznych. Powstały w ten sposób granulat może być następnie wykorzystany do produkcji różnego rodzaju przedmiotów i akcesoriów, jak np. elementy wyposażenia samochodów itp.

Inną metodą jest metoda termiczna, w trakcie której tworzywa pod wpływem bardzo wysokiej temperatury i w warunkach beztlenowych ulęgają rozkładowi. Tak uzyskaną substancję wykorzystuje się jako surowiec lub w charakterze paliwa. Kolejna metoda, metoda chemiczna, polega na poddaniu tworzywa procesom chemicznym, dzięki którym powstają rozmaite składniki gotowe do dalszego wykorzystania. Spośród tych trzech metod recyklingu najbardziej rozpowszechnioną jest metoda mechaniczna. Recykling plastiku jest korzystny nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz także dla gospodarki, gdyż oszczędza surowce i przyczyna się do powstania gospodarki o obiegu zamkniętym.