Odnawialne źródła energii – czym są i jakie dają korzyści?

W dobie kryzysu klimatycznego dużo mówi się o odnawialnych źródłach energii nazywanych również zieloną energią. Wykorzystywanie ich na szeroką skalę wydaje się nie tylko kuszącą perspektywą, ale wręcz koniecznością.

Odnawialne źródła energii – co to takiego?

Odnawialne źródła energii (OZE) są źródłami energii, które regenerują się w krótkim czasie, w związku z czym używanie ich nie oznacza długotrwałych deficytów. Zaliczają się do nich przede wszystkim wiatr, słońce oraz woda, a ponadto również m.in. biopłyny, biomasa, biogaz i energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym. Przeciwieństwo odnawialnych źródeł energii stanowią źródła odnawialne – czyli takie, których regeneracja nie jest możliwa w krótkim okresie, co niestety odbija się na stanie środowiska naturalnego. Tymi źródłami są np. gaz ziemny, ropa naftowa i węgiel kamienny.

Odnawialne źródła energii – korzyści

Z odnawialnych źródeł energii opłaca się korzystać z wielu powodów. Należy tutaj wskazać głównie na bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz niższe ceny w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. Bardzo dużo w tym kontekście mówi się o rezygnacji z elektrowni węglowych i odejściu od wydobywania węgla, dzięki czemu stan środowiska uległby wyraźnej poprawie.

Odnawialne źródła energii – edukacja

W Polsce udział odnawialnych źródeł energii wciąż jest bardzo niski. W naszym kraju najczęściej wykorzystywanym źródłem energii jest węgiel. 9 proc. – w 2019 r. na takim właśnie poziomie wykorzystywana była w Polsce energia odnawialna. Studia, jakie oferuje Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej, to szansa na wyszkolenie wielu ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach związanych z energetyką odnawialną w biznesie. Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna, ponieważ dzięki znajomości uwarunkowań ekonomicznych i potrzeb rynku redukcji kosztów energii można wprowadzać odpowiednie rozwiązania oraz pracować nad nowymi wytycznymi o pomocy publicznej dla OZE.