Po co przeprowadza się legalizację gaśnicy?

Polskie prawo jest w niektórych kwestiach bardzo restrykcyjne. Zakłada ono, że każdy obywatel, w tym osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy będą dbać o bezpieczeństwo. Kwestie, takie jak legalizacja gaśnicy lub inne szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa nie zostały jednak pozostawione obywatelom do realizowania we własnym zakresie według własnego uznania, a zostało szczegółowo opisane w odpowiednich ustawach i przepisach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W zależności od kontekstu sytuacji niedostosowanie się do przepisów może nieść za sobą mniej lub bardziej poważne konsekwencje. W najmniej drastycznej formie sprowadzi się to do mandatu w stosunkowo niewielkiej wysokości. Może to jednak skończyć się także bardzo wysoką grzywną. Jednocześnie należy pamiętać, że w skrajnym przypadku zignorowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego można zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej.

Legalizacja gaśnicy – kto ma taki obowiązek?

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale obowiązek posiadania w pełni sprawnej gaśnicy ciąży niemal na każdym obywatelu. Jest to spowodowane tym, że w Polsce znaczna większość ludzi posiada samochód, a nawet jeśli nie posiada swojego pojazdu, to regularnie porusza się wspólnym samochodem. W świetle przepisów każdy kierowca ma obowiązek posiadania gaśnicy na wyposażeniu samochodu. Takie informacje są podstawą programową na kursach prawa jazdy, jednak większość osób ignoruje późniejsze obowiązku związane z legalizacją gaśnicy. Gaśnica ma bowiem ograniczony termin przydatności do użycia, po którym staje się bezużyteczna. To, jak długo dany rodzaj gaśnicy pozostaje sprawny, jest zależne od rodzaju gaśnicy i jej konstrukcji. Po tym czasie trzeba jednak udać się do odpowiedniego punktu i wymienić wkład gaśnicy, który sprawi, że znowu będzie ona sprawa. Ponadto trzeba na to mieć stosowne zaświadczenie. Bez tego w przypadku kontroli policyjnej można narazić się na mandat.

To samo dotyczy właścicieli nieruchomości użytkowych, którzy mają obowiązek dbania o to, aby na obiekcie znajdowała się odpowiednio duża ilość gaśnic. Ich ilość oraz rodzaj muszą być dostosowane do rodzaju obiektu, w którym się znajdują. Są to:

  • gaśnice do pożarów stałych,
  • cieczy,
  • gazów,
  • metali,
  • urządzeń elektrycznych,
  • tłuszczy.

Każda gaśnica powinna mieć stosowne oznaczenia oraz certyfikaty legalizacji.

Kto przeprowadza legalizację gaśnic?

Na rynku funkcjonują firmy, które specjalizują się w przeprowadzaniu kontroli na obiektach użytkowych i które posiadają stosowne uprawnienia do legalizacji gaśnic. Są to firmy, które na co dzień zajmują się także audytami w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dostosowywaniem obiektów do wymogów prawa. Właściciel każdej nieruchomości powinien posiadać stosowne zaświadczenia wystawione od takich firm, które poświadczą to, że posiadane na obiekcie gaśnice są w pełni sprawne.