Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły?

Tłumaczenie dokumentów, pism czy różnego rodzaju ważniejszych tekstów dobrze jest powierzyć tłumaczowi przysięgłemu. Świadczy on usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. W czym dokładnie może nam pomóc?

Usługi tłumacza przysięgłego dla firm i osób fizycznych

Tłumacz przysięgły Częstochowa świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, a także przedsiębiorców. Osoby fizyczne zwykle zgłaszają się z dokumentacją urzędową w języku obcym, którą trzeba fachowo przetłumaczyć. Są to na przykład pisma administracyjne, mandaty, upomnienia pisemne czy faktury, wystawione na osobę prywatną. Częstą usługą jest także tłumaczenie dyplomu na angielski, ponieważ większość pracodawców zagranicznych wymaga tego typu dokumentu, rekrutując pracownika z Polski.

Przetłumaczony dyplom może się przydać także w sytuacji, gdy ubiegamy się o przyjęcie na studia doktoranckie w uczelni zagranicznej. Tymczasem przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają się do tłumacza przysięgłego z różnego typu umowami, które zawierane są pomiędzy nimi, a innym podmiotem gospodarczym. Tłumacz przysięgły przekłada także treści regulaminów czy innego rodzaju dokumentacji wewnętrznej, która jest niezbędna w każdym zakładzie pracy. Ponadto, może zająć się przekładem dokumentacji finansowej, na przykład jeśli firma ubiega się o kredyt w zagranicznym banku.

Jak wygląda współpraca z tłumaczem przysięgłym?

Podczas pierwszego spotkania, tłumacz przysięgły w Katowicach zapoznaje się z dokumentacją, którą dostarczy mu klient. Ustalane są także warunki współpracy – koszt usługi oraz czas, w jakim zostanie dokonany przekład. Czas oczekiwania na wykonanie usługi zależy w głównej mierze od rodzaju oraz obszerności dokumentu. O wiele szybciej można przetłumaczyć jednostronicowe pismo, więcej czasu zajmuje natomiast przełożenie wielostronicowej umowy handlowej. Oczywiście, większość tłumaczy oferuje wykonanie przekładu w trybie ekspresowym, jednak jest to usługa dodatkowo płatna.

Tłumacz zazwyczaj dostarcza pełną dokumentację, dopiero po jej całkowitym przełożeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dokument podzielony jest na części – wtedy też klient może otrzymać każdą z części składowych od razu po ich przetłumaczeniu. Szczegółowe warunki współpracy zawsze ustalane są indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby, jak i możliwości obu stron. Płatności natomiast dokonuje się po wykonaniu całej usługi, ewentualnie w częściach, w zależności od indywidualnych ustaleń.