Transport towarów niebezpiecznych – jak odpowiednio go przygotować?

Zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pasażerów oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenie środowiska to główne przesłanki do zachowania szczególnej ostrożności w transporcie towarów podwyższonego ryzyka. Jak właściwie przygotować się do tego zadania?

Transport materiałów łatwopalnych, żrących czy trujących wiąże się z podwyższonym ryzykiem, dlatego niezwykle istotna jest kontrola całego procesu transportu, na każdym jego etapie. W realizacji tego wymagającego zadania mają pomóc specjalne regulacje oraz rozwiązania, ułatwiające bezpieczne dotarcie do celu.

Międzynarodowe i krajowe regulacje

Międzynarodowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych reguluje europejska konwencja ADR, nowelizowana co 2 lata, a przez to dostosowana do aktualnych warunków. Wymienia ona 9 klas zagrożeń, jednocześnie określając specjalne warunki przechowywania i metody transportu. Dodatkowo nakłada też na kierowców obowiązek odbycia podstawowego szkolenia oraz zdania specjalnego egzaminu, sprawdzającego poziom wiedzy w zakresie przepisów, dotyczących krajowych oraz międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych. Kurs powinien być odnawiany raz na 5 lat. Dodatkowe, specjalistyczne szkolenia muszą wykonać kierowcy cystern czy przewożący materiały wybuchowe.

W Polsce zasady przewożenia tego typu towarów reguluje też Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych, dostosowana do regulacji unijnych, która określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Oprócz zapoznania się z krajowymi i unijnymi przepisami, przedstawiciele firmy, przewożącej towary niebezpieczne przez kilka państw, powinni dodatkowo sprawdzić, czy w którymś z krajów tranzytowych nie zostały wprowadzone dodatkowe, restrykcyjne przepisy, które mogą utrudnić transport przez jego terytorium.

Nowoczesne zabezpieczenia

W zapewnieniu bezpieczeństwa transportu pomagają też nowoczesne rozwiązania, pozwalające na przekazywania informacji za pośrednictwem zaawansowanych technik bezprzewodowych.

Gromadzenie danych telematycznych w czasie rzeczywistym zwiększa bezpieczeństwo transportu drogowego, ponieważ – w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia strony biorące udział w transporcie otrzymują natychmiastowe informacje na temat potencjalnego niebezpieczeństwa. Dzięki temu są w stanie na bieżąco monitorować transport, a w przypadku alarmu od razu zareagować i tym samym uniknąć zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego czy środowiska – tłumaczy tłumaczy Paweł Wloczek, Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.

W jaki sposób telematyka jest w stanie realnie wpływać na zwiększenie transportu towarów niebezpiecznych? – Rozwiązaniami, pomagającymi w transporcie towarów niebezpiecznych jest m.in. monitoring czujników, zabezpieczających towar czy daną naczepę przed otwarcia drzwi przestrzeni ładunkowej oraz podłączony do systemu alarm, który wysyła specjalne komunikaty do wszystkich osób, zaangażowanych w transport. Jest to szczególnie istotne, w przypadku transportu towarów podwyższonego ryzyka, który wymaga dodatkowej wiedzy na temat niebezpieczeństw oraz jak najszybszego czasu reakcji w przypadku ryzyka wydostania się materiałów wybuchowych, zapalnych czy gazów na zewnątrz – dodaje Paweł Wloczek.

WebEye