Audytor wewnętrzny IFS

Audytor wewnętrzny IFS

Globalizacja rynku oraz rozwój sieci handlowych spowodowały konieczność powstania międzynarodowych systemów do zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ich pojawienie się to również odpowiedź na potrzeby i wymagania współczesnych konsumentów, którzy zwracają coraz większą uwagę na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Najbardziej popularnym standardem bezpieczeństwa żywności w Europie jest IFS (International Food Standard). Obowiązuje on przede wszystkim dostawców żywności do sieci handlowych, w tym producentów marek własnych sieci. Wprowadzenie systemu IFS wymaga dobrego przygotowania, a następnie przeprowadzenia audytu przez audytora wewnętrznego IFS. Ostatnim krokiem jest uzyskanie certyfikatu IFS.

System IFS – korzyści dla firmy

Wdrożenie i certyfikacja systemu IFS zapewnia producentom szereg korzyści, do których należą m.in.:

  • bezpieczeństwo i jakość produktów
  • ciągłe monitorowanie jakości produktów i możliwość poprawy poziomu bezpieczeństwa żywności
  • mniejsze ryzyko działalności
  • możliwość współpracy z sieciami handlowymi
  • ograniczenie liczby audytów ze strony odbiorców (gł. sieci handlowych)
  • wzrost zaufania konsumentów.

Uzyskanie certyfikatu IFS jest potwierdzeniem wdrożonego systemu bezpieczeństwa żywności. Certyfikat ten nadawany jest przez akredytowane jednostki certyfikujące. Nadanie certyfikatu poprzedzone jest audytem, za który odpowiedzialny jest w firmie audytor wewnętrzny IFS.

Zadania audytora wewnętrznego

Do zadań audytora wewnętrznego IFS należy planowanie i przygotowanie audytu. To on zbiera i analizuje dowody, przeprowadza audyt lub organizuje i zarządza audytem przeprowadzanym przez zespół audytorów. Ponadto identyfikuje i kwalifikuje niezgodności, prowadzi działania korygujące i zapobiegawcze. Finalnie raportuje on wyniki audytu.

Na audytorze wewnętrznym IFS ciąży ogromna odpowiedzialność za wdrożony system bezpieczeństwa żywności oraz uzyskanie certyfikatu, a co za tym idzie także za rozwój i przyszłość firmy wdrażającej standardy IFS. Dlatego warto zadbać, by audytor był dobrze przygotowany do pełnienia swojej roli poprzez szkolenia z zakresu systemu IFS.

Więcej na ten temat na stronie: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/zywnosc/audytor-wewnetrzny-ifsbrc/