Jak zwiększyć wytrzymałość elementów metalowych na lata?

Akcesoria metalowe są obecnie wykorzystywane do produkcji narzędzi, ale służą też jako elementy konstrukcyjne, montażowe, a także dekoracyjne. W jaki sposób należy je zabezpieczać, aby ich wytrzymałość na przestrzeni lat nie zmalała?

Rdza – główny wróg wyrobów metalowych

Nie da się ukryć, że to właśnie tego chcą uniknąć posiadacze użytkowych elementów metalowych i producenci wyrobów. Dlatego zabezpieczenia antykorozyjne stosowane są już na etapie wytwarzania określonych przedmiotów. W ten sposób nie zachodzi potrzeba dodatkowego uzupełniania warstwy ochronnej o określone środki chemiczne. Wiele zakładów stosuje również stopy o zwiększonej odporności materiałowej na oddziaływanie korozji.

Innym powszechnie wykorzystywanym sposobem jest nakładanie i odnawianie warstw antykorozyjnych podczas eksploatacji danych metali. Może to przebiegać na różne sposoby. Jednym z nich jest utylizacja warstwy wierzchniej lakieru lub farby celem dokonania czyszczenia i nałożenia środka ochronnego o lepszych właściwościach. W innych przypadkach implementuje się systemy aktywnej ochrony antykorozyjnej wykorzystujące prąd elektryczny.

Sposoby poprawy właściwości elementów metalowych

Bardzo często do zabezpieczania produktów przed rdzą stosuje się malowanie proszkowe. Polega ono na uprzednim pozbyciu się wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni wyrobu za pomocą metod chemicznych lub mechanicznych np. śrutowania. Zabezpieczenia antykorozyjne w tym przypadku polegają na nałożeniu w temperaturze 200oC warstwy cynkowej i malarskiej. Połączenie tych dwóch produktów zapewnia uzyskanie powłoki o podwyższonych właściwościach ochronnych.

Kolejną metodą jest cynkowanie ogniowe. Pod wpływem zanurzania elementu w płynnym cynku zachodzi reakcja stopów i wytworzenie niezwykle wytrzymałej powłoki ochronnej na całej powierzchni elementu. W ten sposób zwiększa się odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Produkty tak zabezpieczone, w zależności od warunków eksploatacji, mogą służyć nieprzerwanie przez dziesiątki lat. Z tego względu powyższe metody są tak chętnie stosowane przy ochronie metali przed utlenianiem.