Studiowanie Historii w Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Twoja droga do pracy w instytucjach naukowo-badawczych

Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, oferuje studia licencjackie na kierunku Historia. Program ten jest dedykowany osobom z pasją do przeszłości, zainteresowanych zgłębianiem, odkrywaniem i badaniem historii. Studia te rozwijają umiejętności analityczne, pisania naukowego, pracy w grupie, a także dyskusji i rozwiązywania problemów, co są kompetencjami pożądanymi na współczesnym rynku pracy.

Historia w Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – poznaj specjalizacje

Studenci mają możliwość wyboru specjalizacji, co umożliwia skupienie się na konkretnych obszarach badań historycznych. Do wyboru są:

1. Archeologia

 • Ta specjalizacja oferuje unikalne połączenie teorii historycznej z praktycznymi umiejętnościami poszukiwawczymi. Studenci uczą się metod pracy archeologicznej, w tym wykopalisk terenowych, analizy artefaktów i interpretacji materialnych śladów przeszłości.
 • Program obejmuje wiedzę o prehistorii, historii starożytnej, metodach datowania oraz technikach konserwacji znalezisk.
 • Studia idealne dla tych, którzy chcą połączyć pasję do historii z miłością do pracy w terenie, odkrywania i eksploracji.

2. Archiwalno-muzealna

 • Ta specjalizacja koncentruje się na przygotowaniu studentów do pracy w instytucjach zajmujących się ochroną i prezentacją dziedzictwa kulturowego, takich jak archiwa, muzea, biblioteki i galerie.
 • Program obejmuje kursy z zakresu zarządzania zbiorami, technik archiwizacji, konserwacji, a także prezentacji historycznych eksponatów.
 • Studenci uczą się, jak efektywnie zarządzać dziedzictwem kulturowym, przygotowywać wystawy i wydarzenia edukacyjne, a także jak prowadzić badania na podstawie materiałów archiwalnych.

3. Historia wojskowości

 • Specjalizacja ta skupia się na analizie historii wojskowej, w tym strategii, taktyki, struktur organizacyjnych sił zbrojnych oraz aspektów społecznych i kulturowych działań wojennych.
 • Studia obejmują zagadnienia związane z historią wojen, biografiami wybitnych dowódców, analizą bitew i kampanii, a także wpływem wojen na rozwój społeczeństw i państw.
 • Program ten jest idealny dla studentów zainteresowanych wojskowością, strategią wojenną i wpływem konfliktów zbrojnych na historię świata.

Historia – zalety kierunku studiów

Studia na kierunku Historia w Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (https://pultusk.vistula.edu.pl/kierunki-studiow/historia) oferują wiele korzyści, w tym:

 • Gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski, historii powszechnej oraz nauk pomocniczych historii.
 • Rozwój kompetencji krytycznego myślenia, analizy danych oraz wnioskowania.
 • Gotowość zawodowa do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, muzealnych, archiwach, wydawnictwach i innych.
 • Możliwość nauczania historii po uzyskaniu odpowiedniego kształcenia nauczycielskiego.
 • Dostęp do specjalizacji dostosowanych do indywidualnych zainteresowań i aspiracji zawodowych.
 • Program studiów zapewniający rozwój umiejętności samodzielnego zdobywania, porządkowania i weryfikowania informacji.
 • Rozwój kompetencji miękkich, w tym poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów Historii w Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Absolwenci studiów historycznych mogą rozwijać swoją karierę zawodową w różnych sektorach, od pracy naukowej i badawczej, przez muzealnictwo, archiwistykę, do działalności edukacyjnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Specjalności zostały zaprojektowane, aby jak najlepiej przygotować do pracy w wybranych obszarach.

Studiuj historię w Pułtusku!

Jeśli pasjonujesz się historią i chcesz rozwijać swoje umiejętności analityczne oraz zdobyć wiedzę, która pozwoli Ci zrozumieć przeszłość i jej wpływ na współczesność, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku jest idealnym miejscem dla Ciebie. Zapewniamy solidne podstawy teoretyczne, a także praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci rozwijać się zarówno zawodowo, jak i intelektualnie. Dołącz do nas i zacznij swoją podróż po ścieżkach historii już dzisiaj!