Kiedy warto konsolidować zobowiązania?

Konsolidacja oznacza połączenie ze sobą różnych elementów. W przestrzeni rynku finansowego dotyczy ona połączenia wcześniej zaciągniętych przez klienta kredytów lub pożyczek. Powoduje ona, że zobowiązania te zostaną spłacone za jednym razem, często przed terminami wskazanymi w umowach. W nielicznych przypadkach można łączyć zobowiązania przeterminowane. Kiedy warto jest zdecydować się na konsolidację?

Możliwość zamiany droższych kredytów na jeden tańszy

Warunki kredytowania na rynku zmieniają się w czasie. Nie są stałe, ponieważ zmienne okazują się na przykład stopy procentowe, które wpływają na wysokość maksymalnych odsetek od kredytów i pożyczek. Banki i firmy pożyczkowe zmieniać mogą swoją ofertę i wysokość naliczanych marż czy prowizji za przystąpienie do zobowiązania. W wyniku tego wcześniej zaciągnięty kredyt może okazać się po 2–3 latach spłaty dużo droższy od innych zobowiązań dostępnych w bankach lub nawet pożyczek pozabankowych.

To szansa na to, by zamienić droższy kredyt na tańszy, dzięki konsolidacji. Przydaje się ona również w sytuacji, gdy klient ma kilka różnych chwilówek, które zaciągnął pod wpływem impulsu, wtedy gdy musiał szybko zdobyć środki finansowe. Z czasem konsolidacja chwilówek pozwoli mu się pozbyć droższych zobowiązań, w zamian za jedno tańsze, z wydłużonym terminem spłaty oraz niską ratą kapitałowo-odsetkową dostosowaną do bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Nadchodzące kłopoty finansowe kredytobiorcy

O konsolidacji chwilówek i kredytów warto też pomyśleć, jeśli klient wie, że może mieć kłopoty finansowe. Nagłe, nieprzewidziane wydatki mogą spowodować, że nie będzie on w stanie w terminie spłacić swoich pożyczek i rat kredytowych. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem może okazać się konsolidacja. Uniknąć można w ten sposób naliczania odsetek karnych, jeśli pożyczkobiorca przekroczyłby termin oddania chwilówki. Poza tym jednorazowa spłata zobowiązań może pozwolić na uporządkowanie finansów i zmniejszenie miesięcznego obciążenia wynikającego z regulowania rat kredytów i pożyczek.

Konsolidacja chwilówek czy kredytów spowoduje także, że przy pogarszającej się sytuacji finansowej, klient nie narobi sobie długów, które mogłyby skłonić kredytodawców lub pożyczkodawców do wpisania go jako nierzetelnego dłużnika do Biura Informacji Kredytowej lub licznych biur informacji gospodarczej prowadzonych w Polsce. To wpłynęłoby negatywnie na historię kredytowania pożyczkobiorcy i pogorszyłoby jego zdolność kredytową.