Rozwód czy separacja? Najważniejsze informacje

Rozwód jest jednym z trudniejszych doświadczeń życiowych, jakie może się przytrafić. Poza jego bezdyskusyjną trudnością pod względem emocjonalnym, o wątpliwości przyprawiają bardzo często liczne zawiłości prawne z nim związane. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić najczęściej pojawiające się kwestie związane z prawnym rozpadem małżeństwa.

Rozwód czy separacja?

Niekiedy stoimy przed sytuacją, która każe twierdzić, że istnieją jeszcze jakieś szanse na uratowanie małżeństwa. Ze względu na to, że rozwód jest definitywnym, nieodwracalnym zakończeniem związku małżeńskiego, istnieje również rozwiązanie prawne zwane separacją. Separację można potraktować jako swojego rodzaju przerwę w małżeństwie, która pozwoli podjąć ostateczną decyzję o próbie naprawy związku bądź definitywnym rozstaniu. Trzeba pamiętać, że osoby będące w separacji nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego. Ustaje jednak wspólnota majątkowa, jeśli małżonkowie ją posiadali, i podobnie jak przy rozwodzie można ustalić kwestię opieki nad dziećmi czy alimentów na nie.

Więcej o rozwodach: https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/rozwod-i-separacja/

Rozwód z orzeczeniem o winie czy rozwód bez orzeczenia o winie?

Jest to kolejne pytanie na które trzeba sobie odpowiedzieć przygotowując się do procedury rozwodowej. Rozwód bez orzeczenia o winie jest czasem także nazywany rozwodem za porozumieniem stron, i zakłada że żadna ze stron nie ponosi rażącej odpowiedzialności za rozpad małżeństwa. Procedura takiego rozwodu jest zdecydowanie szybsza niż rozwodu z orzeczeniem o winie – gdy małżeństwo nie posiadało dzieci lub jest zgodne w sprawach ich dotyczących, wyrok kończący małżeństwo może zapaść już na pierwszej rozprawie. Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z kolei z bardziej skomplikowaną procedurą prawną. Sąd będzie musiał bowiem na podstawie istniejących dowodów, zeznań świadków oraz samych stron podjąć decyzję, czy rzeczywiście jeden z małżonków ponosi winę za rozpad związku. 

Więcej o rozwodzie bez orzeczenia o winie: https://kancelariaea.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie-czy-bez-orzekania-o-winie/

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje. Kiedy warto?

Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, trzeba przede wszystkim pamiętać, że sąd bierze pod uwagę konkretne dowody. Same zeznania dotyczące przykładowo niewierności małżonka mogą nie wystarczyć. Jeśli natomiast jesteśmy pewni, że będziemy w stanie udowodnić przed sądem winę współmałżonka, warto rozważyć wybranie rozwodu z orzeczeniem o winie. Wpływa to bowiem na ewentualne przyszłe alimenty – jeśli rozwód spowodował pogorszenie sytuacji finansowej i majątkowej, można żądać nieograniczonych czasowo, dożywotnich alimentów od byłego męża czy żony.

Więcej o alimentach na: https://kancelariaea.pl/prawo-rodzinne-sprawy-rodzinne/alimenty/