Czym jest i komu się należy odszkodowanie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne jest określoną kwotą pieniędzy, która ma pokryć straty poszkodowanego, a szkody których doznał zostały spowodowane przez inne osoby. Takie odszkodowanie jest zobowiązany wypłacić ubezpieczyciel sprawcy i jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC.Jeśli poszkodowany poniósł śmierć to rodzina poszkodowanego ma prawo dochodzić swoich roszczeń i żądać odszkodowanie za poniesione straty. W sytuacji, gdy sprawca nie miał polisy OC to takie odszkodowanie jest wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Komu się należy odszkodowanie?

Odszkodowania za poniesione straty należą się w przypadku, gdy poszkodowany ma szkody mienia lub uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowanie dostaną bliscy osoby, która poniosła śmierć na skutek wypadku samochodowego.

Odszkodowanie za straty materialne dotyczą pokrycia kosztów naprawy samochodu. W takich sytuacjach ubezpieczyciel winnego musi zapłacić za całkowitą naprawę zniszczonego auta.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu to odszkodowanie, które ma pokryć koszty związane z leczeniem, rehabilitacją oraz wszystkie leki, jakie musi przyjmować poszkodowany. Jeśli osoba, która doznała szkody na zdrowiu w czasie leczenia ma niższe dochody to ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć różnicę pomiędzy tym ile poszkodowany miał przed wypadkiem a ile obecnie wynosi jego wynagrodzenie.

W przypadku śmierci, bliscy mają prawo do odszkodowania za obniżenie poziomu życia. W tym przypadku chodzi o utratę dochodów, jakie generował zmarły, a także sprawa dotyczy dóbr niematerialnych, przykładem może być opieka nad dzieckiem. Ponadto odszkodowanie musi pokryć koszty leczenia zmarłego, jeśli takie były przed nastąpieniem zgonu. Wszystkie koszty pogrzebu musi pokryć ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

Wysokość odszkodowania dla każdego przypadku jest ustalana indywidualnie, jednak są określone wzory, które mają za zadanie pomóc w ocenie konkretnego przypadku. Istnieją również górne granice, jakie może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe. Takie kwoty są określone prawem i dla szkód mienia wynoszą 1 mln euro, a w przypadku szkód, jakie dotyczą uszczerbku na zdrowiu jest to równowartość 5 mln euro.

Konsultacja prawna: właściciel bloga pamietnikwindykatora.pl