Obowiązki adwokata – co do nich należy?

Adwokat to osoba, która wyróżnia się dużą odpowiedzialnością oraz bardzo dużą wiedzą z zakresu obowiązujących przepisów. I co ważne pomaga swoim klientom, którzy mają problemy z prawem. Jak można zdefiniować zawód adwokata? Co należy do jego obowiązków? Sprawdź poniżej.

Adwokat – opis charakterystyczny zawodu

Adwokatem nazywa się osobę, która ukończyła studia na kierunku prawniczym, a także pogłębiała swoją wiedzę na aplikacji adwokackiej. Żeby taka osoba mogła zostać wpisana na listę adwokatów, to musi również zdać egzamin zawodowy. Adwokat to bardzo ciężki zawód. A to dlatego, że wymaga on od danej osoby ogromnej odpowiedzialności i podporządkowania się zasadom etyki zawodowej. W Ustawie Prawo o adwokaturze znajdują się dokładne informacje na temat zawodu adwokata. Zgodnie z nimi, adwokat zajmuje się udzielaniem porad prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, a także występuje przed urzędami i sądami jako obrońca klienta w sprawach karnych czy cywilnych.

Jakie są obowiązki adwokata?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, obowiązkiem adwokata jest przestrzeganie zasad w nim zawartych. Wynika z nich, że adwokat musi godnie reprezentować instytucję, w której pracuje oraz zachować godność zawodu. Spoczywa również na nim ogromna odpowiedzialność i szczególna dbałość o prawidłowe reprezentowanie klienta przed różnymi urzędami bądź organami ścigania. Głównym zadaniem adwokata z Warszawy, jest ochrona interesów klienta. Powinien on wykonywać swoje czynności z należytą uczciwością, sumiennością oraz zaangażowaniem. A także regularnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Adwokat musi działać zgodnie z prawdą. Zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia wszystkich informacji, których dowiedział się podczas sprawowania obowiązków zawodowych. Co więcej, adwokat z Warszawy powinien ochraniać interesy swoich klientów w sposób honorowy, jednocześnie zachowując szacunek, uprzejmość oraz opanowanie wobec organów ścigania czy sądów. Obowiązkiem adwokata jest przede wszystkim nienaruszanie przez niego prawa.

Co należy do praw adwokata?

Adwokat z Warszawy ma prawo do odmówienia pomocy prawnej klientowi. Musi on jednak wcześniej go o tym powiadomić i uzasadnić swoją decyzję czemu tak właśnie postępuje. Jedną z sytuacji, w której adwokat Warszawa mógłby odmówić pomocy klientowi, jest to, że sprawa ta byłaby niezgodna z prawem i prowadziłaby do popełnienia przestępstwa. Oczywiście, żeby adwokat mógł odmówić pomocy prawnej, to najpierw cała sytuacja musi zostać rozstrzygnięta przez Okręgową Radę Adwokacką.

Poszukujesz adwokata z Warszawy, który zajmie się Twoimi sprawami? – skontaktuj się z naszą kancelarią

Jeśli potrzebujesz skorzystać z pomocy adwokata, który w profesjonalny sposób zajmie się Twoją sprawą, to skontaktuj się z naszą kancelarią. Mecenas Michał Dobies to bardzo odpowiedzialny człowiek, który działa zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej. W swoich działaniach stawia na doświadczenie, indywidualność, rzetelność oraz pełen profesjonalizm i dyskrecję.